Canciones infantiles - Les pometes del disco En Catalan


Quedeletras.com

Les pometes - Canciones infantiles


Nou pometes té el pomer,
de nou una, de nou una;
nou pometes té el pomer,
de nou una en caigué.
Si mireu el vent d'on ve,
veureu el pomer com dansa;
si mireu el vent d'on ve,
veurem com dansa el pomer.

Vuit pometes té el pomer...

Set pometes té el pomer...
Facebook - Twitter
Letras de Canciones