Peia - Ciamar a Ný Mi del disco Beauty Thunders


Quedeletras.com

Ciamar a Ný Mi - Peia


Ciamar a ný mi 'n dannsa dýreach
How can I make a tidy dance

Ciamar a ný mi 'n ruidhle b˛idheach
How can I dance a bonny reel

Ciamar a ný mi 'n dannsa dýreach
How can I make a tidy dance

Dh'fhalbh a' phrýn' a chuir air chlý mi
The pin went and that put me astray

Dh'fhalbh a' phrýn' ßs bonn mo ch˛ta
The pin went from the hem of my coatMo ghille mˇr foghain'each
My big, able lad
Mo ghille mˇr gaolach
My big, darling lad
Mo ghille mˇr foghain'each
My big, able lad
Mo bhuachaill' nan caorach
My herder of the sheep


Mo bhuachaill' a' laochan
My hero is the shepherd
Mo bhuachaill' nan caorach
My hero herds the sheep
Mo bhuachaill' nan gobhar
My hero herds the goats
'S mo bhuachaill' nan caorach
My hero herds the sheep
Facebook - Twitter
Letras de Canciones