The HU - The Great Chinggis Khaan del disco The Gereg


Quedeletras.com

The Great Chinggis Khaan - The HU


[Mongolian:]

Хатан эх дээд тэнгэрээс тэтгэгдсэн
Хөх толбот Монгол Улсаа нэгтгэсэн
Мөнч Тэнгэрийнх элч
Хамаг Монголын эзэн
Их Чингис Хаан

Тив тэнгэр онгодоос залагдан морилсон
Тив дэлхийг дэвжээх зарлигыг сонордсон
Мөнх Тэнгэрийн элч
Хөх Монголын эзэн
Их Чингис Хаан

Их Монголын Хаан
Бүх дэлхийн Хаан
Мөнх Тэнгэрийн ташуур
Их Чингис Хаан

Оюун ухаант мэргэдийг дээдэлсэн
Өртөө улаа гэрэгийг зарлигдсан
Мөнх Тэнгэрийн элч
Бүх дэлхийн эзэн
Их Чингис Хаан

Тойгтныг сөгдүүлж толгойтныг бөхийлгөөн
Их Чингис Хаан
Их Чингис Хаан
Тэнгэр ухаанаар тив дэлхийг эрхшээн соёрхсон
Их Чингис Хаан
Их Чингис Хаан
Хууль цаазат төрийг тамгалж өгсөн
Их Чингис Хаан
Их Чингис Хаан
Мөнх Тэнгэрийн ташуур
Их Чингис Хаан
Их Чингис Хаан

Мөнх Тэнгэрийн элч
Их Чингис Хаан
Хөх Монголын сүлд
Их Чингис Хаан
Тэнгэрийн ташуур
Их Чингис Хаан
Бүхнийг түвшитгэг
Их Чингис Хаан
Мөнх Хөх тэнгэрийн ташуур
Их Чингис Хаан

[English translation:]

Blessed from heaven to his queen mother
Brought unity to blue sealed Mongols
The bearer of the eternal Tengri
The lord of the Khamag Mongol
The Great Chinggis Khaan

Called by Teb Tengri
Bestowed to enrich the world
The bearer of the eternal Tengri
The lord of the blue Mongol
The Great Chinggis Khaan

The king of the great Mongols
The king of the blue world
The scourge of the eternal Tengri
The Great Chinggis Khaan

Cherished the wisdom of thinkers
Declared deliverance and the Gereg
The bearer of the eternal Tengri
The king of the blue world
The Great Chinggis Khaan

Knees be knelt and heads be bowed
Engaged the world with the wisdom of Tengri
Declared the empire with law and order
The scourge of the eternal Tengri

The Great Chinggis Khaan
The Great Chinggis Khaan
The bearer of the eternal Tengri

The Great Chinggis Khaan
The token of the blue Mongol
The Great Chinggis Khaan
The scourge of the Tengri
The Great Chinggis Khaan
The equilibrium of all
The Great Chinggis Khaan
The scourge of the eternal Tengri
The Great Chinggis KhaanFacebook - Twitter
Letras de Canciones