- - - -

Shoog Shoog Letra

Artista: The HU

Letra de canción de música

Shoog Shoog letra de The HU

(Mongolian:)

Шөөг шөөг

Шөөг шөөг

Шөөг шөөг

Шөөг шөөг

Шөөг шөөг

Шөөг шөөг

Шөөг шөөг

Шөөг шөөг

Шөөг шөөг

Шөөг шөөг

Шөөг шөөг

Шөөг шөөг

Шөөг шөөг

Шөөг шөөг

Шөөг шөөг

Шөөг шөөг

Буурал дэлхийн эзэньэгууд

Бурхан халдун тэнгэртэнгууд

Дээдийн ариун шутээнтэнгууд

Дэлуун болдогт нутагтангууд

Шөөг

Их засгыг дээдэлж хайрла

Эрдэм номыг тугээж хайрла

Хар сулдээ хамгаалж хайрла

Хамаг монголоо нэгтгэж

Шөөг шөөг

Шөөг шөөг

Нас буянаа таньдаа

Итгэж даатгая

Шөөг шөөг

Шөөг шөөг

Олз буянаа таньдаа

Өргөж даатгая

Цастын цагаан тэнгэртэнгууд

Цамбагарав хайрхантангууд

Цэлмэг хөх тэнгэртэнгууд

Цэцээ гун оронтогууд

Шөөг

Цагаан сулдээ дээдэлж хайрла

Цаг төрийг төвшитгөж хайрла

Өвчин зовлонг салгаж хайрла

Ухаан бодлыг цэгцэлж хайрла

Шөөг шөөг

Шөөг шөөг

Нас буянаа таньдаа

Итгэж даатгая

Шөөг шөөг

Шөөг шөөг

Олз буянаа таньдаа

Өргөж даатгая

Шөөг шөөг

Шөөг шөөг

Шөөг шөөг

Шөөг шөөг

Шөөг шөөг

Шөөг шөөг

Шөөг шөөг

Шөөг шөөг

Шөөг, шөөг, шөөг, шөөг, шөөг, шөөг

Шөөг, шөөг, шөөг, шөөг, шөөг, шөөг

Шөөг, шөөг, шөөг, шөөг, шөөг, шөөг

Шөөг, шөөг, шөөг, шөөг

(English translation:)

Shoog shoog

Shoog shoog

Shoog shoog

Shoog shoog

Shoog shoog

Shoog shoog

Shoog shoog

Shoog shoog

Shoog shoog

Shoog shoog

Shoog shoog

Shoog shoog

Shoog shoog

Shoog shoog

Shoog shoog

Shoog shoog

The lords of the old world

The exalters of the Burkhan Khaldun

The devotees of the most high

The dwellers of the Deluun Boldog

Shoog

Revere the Ikh Zasag (Yehe Zasag)

Preach the wisdom

Defend the Black Banner

Unify the Mongols

Shoog shoog

Shoog shoog

We offer our faith and lives in your hands

Shoog shoog

Shoog shoog

We leave our victory and bounty in your hands

The glorifiers of the white snow

The people of the Holy Tsambagarav

The worshippers of the blue Tengri

The habitants of the Tsetsee Gun

Shoog

Revere the White Banner

Sustain the Khanate

Heal the sicknesses

Bestow the great wisdom

Shoog shoog

Shoog shoog

We offer our faith and lives in your hands

Shoog shoog

Shoog shoog

We leave our victory and bounty in your hands

Shoog shoog

Shoog shoog

Shoog shoog

Shoog shoog

Shoog shoog

Shoog shoog

Shoog shoog

Shoog shoog

Shoog, shoog, shoog, shoog, shoog, shoog

Shoog, shoog, shoog, shoog, shoog, shoog

Shoog, shoog, shoog, shoog, shoog, shoog

Shoog, shoog, shoog, shoog

The HU Playlist

Traducción:Enviar Letras - The HU Lyrics


Me Gusta !! Comparte para subir en el Top


Letra The HU - Shoog Shoog Ampliar Con 41 Visitas y 0 votos
- Rating 0,00 / 10
- Estilo: Pop Rock
- Álbum "The Gereg" del año (2019) .
. - Discografí­a y :: Biografía.

- Tags: ( Lletra / lyrics ).
#shoogshoog #thehu #PopRock

Shoog Shoog Lyrics

02 Wolf Totem
07 Yuve Yuve Yu
08 Shireg Shireg
03 The Great Chinggis Khaan
05 Shoog Shoog
06 The Same

Shoog Shoog Video

0,00 / 10 de 0 Votos y 41 Visitas
Vota la Canción:

The HU Letras

1 Wolf Totem letra
2 Yuve Yuve Yu letra
3 Shireg Shireg letra
4 The Great Chinggis Khaan letra
5 Shoog Shoog letra
Discos
Letras de The HU - The GeregThe Gereg 2019

Letras traducidas en Español

> > The HU > >

Aviso legal - Uso de cookies - Face - Tw

Una web de Ballnavgroup / Copyright © 2005-2016 Quedeletras.com