- - - -

The Great Chinggis Khaan Letra

Artista: The HU

Letra de canción de música

The Great Chinggis Khaan letra de The HU

(Mongolian:)

Хатан эх дээд тэнгэрээс тэтгэгдсэн

Хөх толбот Монгол Улсаа нэгтгэсэн

Мөнч Тэнгэрийнх элч

Хамаг Монголын эзэн

Их Чингис Хаан

Тив тэнгэр онгодоос залагдан морилсон

Тив дэлхийг дэвжээх зарлигыг сонордсон

Мөнх Тэнгэрийн элч

Хөх Монголын эзэн

Их Чингис Хаан

Их Монголын Хаан

Бүх дэлхийн Хаан

Мөнх Тэнгэрийн ташуур

Их Чингис Хаан

Оюун ухаант мэргэдийг дээдэлсэн

Өртөө улаа гэрэгийг зарлигдсан

Мөнх Тэнгэрийн элч

Бүх дэлхийн эзэн

Их Чингис Хаан

Тойгтныг сөгдүүлж толгойтныг бөхийлгөөн

Их Чингис Хаан

Их Чингис Хаан

Тэнгэр ухаанаар тив дэлхийг эрхшээн соёрхсон

Их Чингис Хаан

Их Чингис Хаан

Хууль цаазат төрийг тамгалж өгсөн

Их Чингис Хаан

Их Чингис Хаан

Мөнх Тэнгэрийн ташуур

Их Чингис Хаан

Их Чингис Хаан

Мөнх Тэнгэрийн элч

Их Чингис Хаан

Хөх Монголын сүлд

Их Чингис Хаан

Тэнгэрийн ташуур

Их Чингис Хаан

Бүхнийг түвшитгэг

Их Чингис Хаан

Мөнх Хөх тэнгэрийн ташуур

Их Чингис Хаан

(English translation:)

Blessed from heaven to his queen mother

Brought unity to blue sealed Mongols

The bearer of the eternal Tengri

The lord of the Khamag Mongol

The Great Chinggis Khaan

Called by Teb Tengri

Bestowed to enrich the world

The bearer of the eternal Tengri

The lord of the blue Mongol

The Great Chinggis Khaan

The king of the great Mongols

The king of the blue world

The scourge of the eternal Tengri

The Great Chinggis Khaan

Cherished the wisdom of thinkers

Declared deliverance and the Gereg

The bearer of the eternal Tengri

The king of the blue world

The Great Chinggis Khaan

Knees be knelt and heads be bowed

Engaged the world with the wisdom of Tengri

Declared the empire with law and order

The scourge of the eternal Tengri

The Great Chinggis Khaan

The Great Chinggis Khaan

The bearer of the eternal Tengri

The Great Chinggis Khaan

The token of the blue Mongol

The Great Chinggis Khaan

The scourge of the Tengri

The Great Chinggis Khaan

The equilibrium of all

The Great Chinggis Khaan

The scourge of the eternal Tengri

The Great Chinggis Khaan

The HU Playlist

Traducción:Enviar Letras - The HU Lyrics


Me Gusta !! Comparte para subir en el Top


Letra The HU - The Great Chinggis Khaan Ampliar Con 41 Visitas y 0 votos
- Rating 0,00 / 10
- Estilo: Pop Rock
- Álbum "The Gereg" del año (2019) .
. - Discografí­a y :: Biografía.

- Tags: ( Lletra / lyrics ).
#thegreatchinggiskhaan #thehu #PopRock

The Great Chinggis Khaan Lyrics

02 Wolf Totem
07 Yuve Yuve Yu
08 Shireg Shireg
03 The Great Chinggis Khaan
05 Shoog Shoog
06 The Same

The Great Chinggis Khaan Video

0,00 / 10 de 0 Votos y 41 Visitas
Vota la Canción:

The HU Letras

1 Wolf Totem letra
2 Yuve Yuve Yu letra
3 Shireg Shireg letra
4 The Great Chinggis Khaan letra
5 Shoog Shoog letra
Discos
Letras de The HU - The GeregThe Gereg 2019

Letras traducidas en Español

> > The HU > >

Aviso legal - Uso de cookies - Face - Tw

Una web de Ballnavgroup / Copyright © 2005-2016 Quedeletras.com