Quedeletras -

Queden Matinades lyrics

6286 views

Queden Matinades song lyrics music Listen Song lyrics -

- Som moviment

- Antimatèria

- Queden Matinades

- Quan Caminàvem

- Interludi

- En Els Teus Ulls

- Serem Un Cicló

- La Distància

- El teu crit (Remix)

- Música naix de la ràbia

- Nit D'esperança

- Batega La Ciutat

- Mantindre el foc

- Fam De Justícia

- Escriurem mil batalles

- Trenca els miralls

- Alçar el vol

- Outro

- La història és nostra

- Sense por

Letra - Traducida- Lyrics

traduçao - Testo

Перевод песни

Deutsche Übersetzungen

Facebook

Twitter