Quedeletras -
L'home que pasa Текст Песни lyrics Слушайте песни Текст песни -
L'home que passa no té cap amic,
per no tenir no té ni soledat ell.
No sap d'on és ningú, però segur
que no és d'aquí, i enlloc no té passat.

L'home que passa no llegeix,
només escriu allò que veu
escriu allò que veu el sorprendreu.

El sorprendreu quan és inoportú:
Quan dos amics es besen, quan algú
diu mal diu tercer i escapem
sense pagar amb vergonya d'un comerç.

L'home que passa no llegeix,
només escriu allò que veu
escriu allò que veu el sorprendreu.

Si fumem d'amagat, o, bevedors,
Seguiu bevent l'home que passa ens va veient
i si ens veu caminar sobre la llunya
o si el veus caminar sobre la lluna
o si el veus passejar sobre la botiga.

L'home que passa no llegeix,
només escriu allò que veu
escriu allò que veu el sorprendreu.

L'home que passa rellegeix,
els ídols del no-res.

Теперь вы можете слушать официальное видео или текста песни видео "L'home que pasa" в том числе в альбоме "Les Ratlles Del Banyador" [посмотреть альбом] в 2012 году с музыкальным стилем Pop Rock . Лучшие тексты на этом компакт-диске песни "La platja" [Текст песни] [видео] - "Sota l'arbre" [Текст песни] [видео] - "Declaració de principis" [Текст песни] [видео] - "Jo vull ser la meva iaia" [Текст песни] [видео] - "L'home que pasa" [Текст песни] [видео] - .

videolyrics

Посмотрите La iaia биография and дискография со всеми его записями . Его музыку можно найти на их "Tornar a ser u" [Посмотреть] - "On és la Màgia?" [Посмотреть] - "Les Ratlles Del Banyador" [Посмотреть] - .

La iaia Слова

Quedeletras >> Текст Песни >> l >> La iaia


Top Music

Ton Текст песни La iaia

[Declaració de principis]

[La platja]

[La millor flor del balcó]

[Sota l'arbre]

[No sé què fer amb la meva vida]

[3/24]

[He après a aparellar-me els mitjons]

[Mariona]

[Jo vull ser la meva iaia]

[Un i mig]

[Dissabtes bons]

[Clar! Clar! Clar!]

[Casa no és casa]

[Soc un gerro ple d'aigua]

[L'home que pasa]

CD

[Tornar a ser u]

[On és la Màgia?]

[Les Ratlles Del Banyador]

Letras de canciones - Letras de canciones - Traducida - Translate Lyrics

Traduçao - Traduzione Testi

Перевод песни

Deutsche Übersetzungen

Facebook

Twitter