Quedeletras -
The Truth Is Dead Текст Песни Слушайте песни Текст песни -
(feat. Randy Blythe & Alissa White-Gluz)

Long gone are the days of right and wrong
Complacent overcast
Pried eyes
A fodder feast to glut the minds
Shots fired
Watch the soapbox rise

A forked tongue
A french kiss
In winds blowing blacklists
Left is right
And black is white
Buying face
Selling resourcing coins and cashing checks

Deep states
And surface illusions
Blank space
And buried collisions

Hold my hand
And fill my head
Ring in nose still unopposed
The truth is dead

Blessed bliss
Binary codes
Ignorance and lethal loads
Shield the rich
And kill the sick
Snake oil rigs annointed trust fund pigs duly appointed

Deep states
And surface illusions
Blank space
And buried collisions

Hold my hand
And fill my head
Ring in nose still unopposed
The truth is dead

The truth is dead
The truth is dead
The truth is dead
Every wall a window
Every door a lock
Heads in the sand
We peign oblivion
Welcoming landscapes of shadows and fallacies
Total eclipse more appealing than reality

Hold my hand
And fill my head
Ring in nose still unopposed
The truth is dead
Hold my hand
And fill my head
Ring in nose still unopposed
The truth is dead

The Truth Is Dead Перевод песни

The Truth Is Dead переводить русо ,Перевод песни russian
Давно прошли дни добра и зла
Самоуспокоенный пасмурно
Загорелись глаза
Кормовой пир, чтобы заглушить умы
Произведены выстрелы
Смотрите, как поднимается мыльница

Раздвоенный язык
Французский поцелуй
В ветер дует черные списки
Левый правый
И черный это белый
Покупка лица
Продажа ресурсных монет и обналичивание чеков

Глубокие состояния
И поверхностные иллюзии
Пустое пространство
И похороненные столкновения

Держи меня за руку
И наполни мою голову
Кольцо в носу все еще не встречается
Правда мертва

Благословенное блаженство
Двоичные коды
Невежество и смертельные нагрузки
Щит богатых
И убей больных
Буровые установки со змеиным маслом назначены должным образом назначенным свиньям целевого фонда

Глубокие состояния
И поверхностные иллюзии
Пустое пространство
И похороненные столкновения

Держи меня за руку
И наполни мою голову
Кольцо в носу все еще не встречается
Правда мертва

Правда мертва
Правда мертва
Правда мертва
У каждой стены окно
Каждая дверь - замок
Головы в песке
Мы оставляем забвение
Приветствующие пейзажи теней и заблуждений
Полное затмение более привлекательное, чем реальность

Держи меня за руку
И наполни мою голову
Кольцо в носу все еще не встречается
Правда мертва
Держи меня за руку
И наполни мою голову
Кольцо в носу все еще не встречается
Правда мертва
Davno proshli dni dobra i zla
Samouspokoyennyy pasmurno
Zagorelis' glaza
Kormovoy pir, chtoby zaglushit' umy
Proizvedeny vystrely
Smotrite, kak podnimayetsya myl'nitsa

Razdvoyennyy yazyk
Frantsuzskiy potseluy
V veter duyet chernyye spiski
Levyy pravyy
I chernyy eto belyy
Pokupka litsa
Prodazha resursnykh monet i obnalichivaniye chekov

Glubokiye sostoyaniya
I poverkhnostnyye illyuzii
Pustoye prostranstvo
I pokhoronennyye stolknoveniya

Derzhi menya za ruku
I napolni moyu golovu
Kol'tso v nosu vse yeshche ne vstrechayetsya
Pravda mertva

Blagoslovennoye blazhenstvo
Dvoichnyye kody
Nevezhestvo i smertel'nyye nagruzki
Shchit bogatykh
I ubey bol'nykh
Burovyye ustanovki so zmeinym maslom naznacheny dolzhnym obrazom naznachennym svin'yam tselevogo fonda

Glubokiye sostoyaniya
I poverkhnostnyye illyuzii
Pustoye prostranstvo
I pokhoronennyye stolknoveniya

Derzhi menya za ruku
I napolni moyu golovu
Kol'tso v nosu vse yeshche ne vstrechayetsya
Pravda mertva

Pravda mertva
Pravda mertva
Pravda mertva
U kazhdoy steny okno
Kazhdaya dver' - zamok
Golovy v peske
My ostavlyayem zabveniye
Privetstvuyushchiye peyzazhi teney i zabluzhdeniy
Polnoye zatmeniye boleye privlekatel'noye, chem real'nost'

Derzhi menya za ruku
I napolni moyu golovu
Kol'tso v nosu vse yeshche ne vstrechayetsya
Pravda mertva
Derzhi menya za ruku
I napolni moyu golovu
Kol'tso v nosu vse yeshche ne vstrechayetsya
Pravda mertva

Теперь вы можете слушать официальное видео или текста песни видео "The Truth Is Dead" в том числе в альбоме "Anesthetic" [посмотреть альбом] в 2018 году с музыкальным стилем Metal . Лучшие тексты на этом компакт-диске песни "Cross Off (feat. Chester Bennington)" [Текст песни] [видео] - "Sworn Apart (feat. Jacoby Shaddix)" [Текст песни] [видео] - "Axis (feat. Mark Lanegan)" [Текст песни] [видео] - "The Never (feat. Chuck Billy & Jake Oni)" [Текст песни] [видео] - "Save Defiance (feat. Myles Kennedy)" [Текст песни] [видео] - .

Посмотрите Mark Morton биография and дискография со всеми его записями . Его музыку можно найти на их "Anesthetic" [Посмотреть] - .

Mark Morton Слова

Quedeletras >> Текст Песни >> m >> Mark Morton


Top Music

Ton Текст песни Mark Morton

[Sworn Apart (feat. Jacoby Shaddix)]

[Cross Off (feat. Chester Bennington)]

[Save Defiance (feat. Myles Kennedy)]

[Axis (feat. Mark Lanegan)]

[Blur (feat. Mark Morales)]

[The Never (feat. Chuck Billy & Jake Oni)]

[The Truth Is Dead]

[Back from the Dead (feat. Josh Todd]

[Reveal (feat. Naeemah Z. Maddox)]

[Imaginary Days]

CD

[Anesthetic]

Letras de canciones - Letras de canciones - Lyrics

Musicas - Testo

Текст Песни

Facebook

Twitter