- -

The HU The Great Chinggis Khaan


Letra The Great Chinggis Khaan lyrics en Ingles

(Mongolian:)

Хатан эх дээд тэнгэрээс тэтгэгдсэн

Хөх толбот Монгол Улсаа нэгтгэсэн

Мөнч Тэнгэрийнх элч

Хамаг Монголын эзэн

Их Чингис Хаан

Тив тэнгэр онгодоос залагдан морилсон

Тив дэлхийг дэвжээх зарлигыг сонордсон

Мөнх Тэнгэрийн элч

Хөх Монголын эзэн

Их Чингис Хаан

Их Монголын Хаан

Бүх дэлхийн Хаан

Мөнх Тэнгэрийн ташуур

Их Чингис Хаан

Оюун ухаант мэргэдийг дээдэлсэн

Өртөө улаа гэрэгийг зарлигдсан

Мөнх Тэнгэрийн элч

Бүх дэлхийн эзэн

Их Чингис Хаан

Тойгтныг сөгдүүлж толгойтныг бөхийлгөөн

Их Чингис Хаан

Их Чингис Хаан

Тэнгэр ухаанаар тив дэлхийг эрхшээн соёрхсон

Их Чингис Хаан

Их Чингис Хаан

Хууль цаазат төрийг тамгалж өгсөн

Их Чингис Хаан

Их Чингис Хаан

Мөнх Тэнгэрийн ташуур

Их Чингис Хаан

Их Чингис Хаан

Мөнх Тэнгэрийн элч

Их Чингис Хаан

Хөх Монголын сүлд

Их Чингис Хаан

Тэнгэрийн ташуур

Их Чингис Хаан

Бүхнийг түвшитгэг

Их Чингис Хаан

Мөнх Хөх тэнгэрийн ташуур

Их Чингис Хаан

(English translation:)

Blessed from heaven to his queen mother

Brought unity to blue sealed Mongols

The bearer of the eternal Tengri

The lord of the Khamag Mongol

The Great Chinggis Khaan

Called by Teb Tengri

Bestowed to enrich the world

The bearer of the eternal Tengri

The lord of the blue Mongol

The Great Chinggis Khaan

The king of the great Mongols

The king of the blue world

The scourge of the eternal Tengri

The Great Chinggis Khaan

Cherished the wisdom of thinkers

Declared deliverance and the Gereg

The bearer of the eternal Tengri

The king of the blue world

The Great Chinggis Khaan

Knees be knelt and heads be bowed

Engaged the world with the wisdom of Tengri

Declared the empire with law and order

The scourge of the eternal Tengri

The Great Chinggis Khaan

The Great Chinggis Khaan

The bearer of the eternal Tengri

The Great Chinggis Khaan

The token of the blue Mongol

The Great Chinggis Khaan

The scourge of the Tengri

The Great Chinggis Khaan

The equilibrium of all

The Great Chinggis Khaan

The scourge of the eternal Tengri

The Great Chinggis Khaan


Letras traducidas en Español

Letras de canciones >> t >> The HU

Disco: "The Gereg"

Estilo: Pop Rock Playlist The HU


Letra The HU - The Great Chinggis KhaanEstamos Escuchando The Great Chinggis Khaan de The HU con letra en este video de música online con en el video clip con estilo Pop Rock y editado en (2019) e incluido en el disco ''The Gereg''. El tema "Wolf Totem" es el mas escuchado del CD donde puedes ver su letra y las canciones Top "Wolf Totem" ,"Shireg Shireg" ,"The Great Chinggis Khaan" ,"Yuve Yuve Yu" ,.


The Great Chinggis Khaan Musica

The HU - Wolf Totem letra
The HU - Shireg Shireg letra
The HU - The Great Chinggis Khaan letra
The HU - Yuve Yuve Yu letra
The HU - The Same letra
The HU - Shoog Shoog letra
The HU - The Legend Of Mother Swan letra
The HU - Song Of Women letra
The HU - The Gereg letra

Top Letras:


"Normas de uso" - Face - Tw